De Fontana dell’Acqua Felice

Niet heel ver van het station Termini vind je aan Piazza di S. Bernardo een van de monumentale fonteinen die Rome rijk is: de Fontana dell’Acqua Felice, ook gekend als de Fontana del Mosè of ook nog Mostra dell’Acqua Felice. In 2019 werd ze nog gerestaureerd dankzij giften van FENDI.

Fontana del Mosè

De fontein werd besteld door paus Sixtux V en afgewerkt in 1587. De paus liet eerst het aquaduct van Alessandrino herstellen dat nog door de Romeinse keizer Alexander Severus werd gebouwd (3de eeuw). Het project werd toevertrouwd aan Matteo Bortolani, een ingenieur/architect die echter zijn berekeningen niet goed maakte. Het water stroomde onregelmatig en zelfs in de verkeerde richting.

Fontana dell’Acqua Felice e castello sul Monte Viminale , Giovanni Battista Falda

De paus stelde daarop Giovanni Fontana aan, broer van de bekendere Domenico. De paus had een begroting van 100.000 scudi maar omdat Domenico veel moeite had om de juiste bronnen te vinden, liep het project al snel op tot 300.000 scudi.

Fontana del Mosè

In 1586 kwam er eindelijk fris en helder water toe in Rome en na onderzoek bleek het zelfs het beste van de stad te zijn. De leidingen werden doorgetrokken naar de Viminale en Quirinale om daar grote fonteinen te bedienen.

Fontana del Mosè

De Mozesfontein werd opgetrokken naast het portaal van de wijngaard van Orazio e Matteo Panzani naast de resten van de thermen van Diocletianus. Dit portaal werd in 1907 afgebroken en verhuisd naar de thermen.

Fontana del Mosè

Giovanni Fontana ontwierp de fontein en huldigde ze in op 15 juni 1587 hoewel ze niet volledig voltooid was. Heel wat marmer en andere bouwstenen zijn afkomstig uit de thermen die voor de gelegenheid geplunderd werden. Bovenin zien we het wapenschild van de paus ondersteund door 2 engelen. De balustrade werd pas toegevoegd tijdens het bewind van paus Pius IV.

Fontana del Mosè

De fontein wordt gesierd door vier zittende leeuwen in Egyptische stijl. De originele antieke leeuwen werden gevonden bij opgravingen nabij het Pantheon, dit zijn kopieën gemaakt door Adamo Tadolini.

Fontana del Mosè

Centraal staat een reusachtig Mozesbeeld dat vervaardigd werd door Leonardo Sormani in samenwerking met Prospero Antichi (Bresciano). Hoewel het beeld in de stijl van Michelangelo werd vervaardigd, heeft het toch iets vreemds. De Romeinen doopten het al snel “Il Mosè “ridicolo” (de belachelijke Mozes). De legende vertelt dat de beeldhouwer hierop zelfmoord zou gepleegd hebben omdat hij niet kon leven met de schaamte van het wangedrocht.

Fontana del Mosè

In de zijnissen zien we twee hoogreliëfs die bijbelse episodes uitbeelden: links leidt Aaron het Joodse volk door het water uit de woestijn (Giovanni Battista Della Porta) en rechts kiest Gideon zijn soldaten door hun drinkgewoonten te observeren (Flaminio Vacca en Pietro Paolo Olivieri).