De S. Giuliano dei Fiamminghi

In de Via del Sudario nr 42, een zijstraat van Largo di Torre Argentina vind je de kleine kerk der Vlamingen gewijd aan Sint Juliaan. Wie de kerk wil bezoeken kiest voor dinsdag van 10u00 tot 12u00 of donderdag van 16u00 tot 18u00. Over de heilige Julianus vinden we weinig terug, zijn bijnaam is “de gastvrije”. Zijn graf, sterfdatum of nationaliteit is niet bekend hoewel sommige bronnen van een Vlaming spreken. Jacobus de Voragine vermeldt hem in zijn Legenda Aurea (13de eeuw).

S. Giuliano dei Fiamminghi

Op deze plek was tijdens de middeleeuwen een van de vele gasthuizen voor pelgrims ingericht (mogelijks al vanaf de 11de eeuw). In de 15de eeuw werden de statuten van het hospitaal officieel vastgelegd. Doel van de stichting was om Vlaamse pelgrims te verplegen, te ondersteunen, slaven af te kopen en armenbijstand te voorzien.

In de 15de en 16de eeuw vertrokken heel wat Vlaamse kunstenaars en ambachtslieden naar Rome om hier hun atelier uit te bouwen. Ze ontmoetten elkaar o.a. op deze plek. Keizer Karel, geboren Gentenaar, werd in 1635 lid van het broederschap. Volgens de overlevering zou Robert II van Vlaanderen, die in 1094 langs Rome kwam op weg als kruisvaarder, hier een tijdje verblijven omdat hij moest herstellen van een wonde.

S. Giuliano dei Fiamminghi

De kleine kerk die je vandaag bezoekt dateert voornamelijk uit de 17de eeuw en toont gelijkenissen met de S. Andrea al Quirinale die door Bernini werd ontworpen. Heel wat kunstwerken in het interieur dateren uit de 18de eeuw zoals ook het centrale fresco, werk van W. Kent (1717) die ook gekend is als ontwerper van de Engelse tuinen. We zien een apotheose van Julianus omringd door vier allegorische figuren die de graafschappen van Vlaanderen voorstellen. In de voorgevel staat in een nis een beeld van de heilige Juliaan uit de 17de eeuw.

S. Giuliano dei Fiamminghi

Met de Franse revolutie kwam er een einde aan het hospitaal en werd de kerk eerst beheerd door de Nederlanders en vervolgens (tot vandaag) door de Belgen. De gebouwen worden vandaag verhuurd, wat de enige inkomsten van de stichting zijn.


Praktisch:

Website: sangiulianodeifiamminghi.com