Feestdagen in Rome

Tijdens de officiële feestdagen zijn heel wat zaken gesloten zoals sommige musea, winkels, … Ook het openbaar vervoer draait dan op halve kracht. De “giorni festivi” zijn:

 • Capodanno: Nieuwjaar 1 januari
 • Epifania: 6 januari
 • Giovedì Santo: Witte donderdag (Goede Week voor Pasen)
 • Pasqua: Pasen
 • Pasquetta: Paasmaandag
 • Festa della Liberazione: Feest van de bevrijding 25 april
 • Festa dei lavorator​i: Feest van de arbeid 1 mei
 • Festa della Repubblica: Feest van de republiek 2 juni
 • Giorno dei Patroni di Roma: Feest van de patroonheiligen Sint-Pieter en Sint-Paulus 29 juni (geen officiële feestdag)
 • Ferragosto: Maria Hemelvaart 15 augustus
 • Festa di Tutti i Santi: Allerheiligen 1 november
 • Immacolata Concezione: Maria Onbevlekte Ontvangenis 8 december
 • Natale: Kerstmis 25 december
 • Santo Stefano: Heilige Stefanus 26 december