De Catacomben van Rome

Rond Rome zijn er meer dan 40 catacomben ontdekt, de ene al groter dan de andere. Er zijn zowel heidense, christelijke als joodse graven te vinden, soms in aparte catacomben, maar ook gezamenlijk.