Romewandeling Salaria

Via Salaria, antieke zoutroute, is één van de oudste wegen in Rome. De Sabijnen gebruikten de route reeds om vanuit de moerassen aan de kust bij Ostia gewonnen zout te transporteren. Zout was in de oudheid een zeer belangrijke grondstof o.a. om voedsel te kunnen bewaren.